تجهیزات الکتریکی و روشنایی مدارس

پروژکتور کم مصرف

پروژکتور کم مصرف با قابلیت نصب لامپ کم مصرف ، بسیار سبک و راحت جهت نصب ، کاملا کاربردی جهت مدارس
پروژکتور کم مصرف مدارس

250،000 تومان

پروژکتور ال ای دی
پروزکتور کم مصرف مدارس

180،000 تومان

پروژکتور کم مصرف
پروزکتور کم مصرف مدارس

180،000 تومان

پروژکتور کم مصرف

محافظ برق

تجهیزات الکتریکی مدارس

5 خانه 1.5 متری 52.000 تومان

تجهیزات الکتریکی مدارس

2 خانه 1.5 متری 49.000 تومان

تجهیزات الکتریکی مدارس

5 خانه 3 متری 48،000 تومان

رابط و چند راهی برق

تجهیزات الکتریکی مدارس

4 خانه 1.5 متری 48.000 تومان

تجهیزات الکتریکی مدارس

3 خانه 1.5 متری 41.000 تومان

تبدیل برق

تجهیزات الکتریکی مدارس

تبدیل 3 به 2 قیمت 5.000 تومان

بامدرسه