کامپیوتر و تجهیزات جانبی مدارس

ماوس

ماوس مدارس

مدل P - قیمت 31،000 تومان

ماوس مدارس

مدل B - قیمت 29،000 تومان

ماوس مدارس

مدل M - قیمت 30،000 تومان

ماوس مدارس

مدل U - قیمت 28،000 تومان

صفحه کلید

صفحه کلید مدارس

مدل K400 - قیمت 88،000 تومان

صفحه کلید مدارس

مدل K300 - قیمت 85،000 تومان

صفحه کلید مدارس

مدل K200 - قیمت 82،000 تومان

صفحه کلید مدارس

مدل DT - قیمت 78،000 تومان

دی وی دی رایتر

دی وی دی رایتر اکسترنال مدارس

اکسترنال - بزودی

دی وی دی رایتر اینترنال مدارس

اینترنال - قیمت 245،000 تومان

پایه کیس و مانیتور

پایه مانیتور مدارس

پایه مانیتور MDF - قیمت 49،000 تومان

پایه مانیتور مدارس

پایه مانیتور صفحه گردان- قیمت 47،000 تومان

پایه مانیتور مدارس

پایه مانیتور پلاستیکی - قیمت 55،000 تومان

پایه کیس مدارس

پایه کیس چرخدار - قیمت 52،000 تومان

هاب 4 پورت USB

هاب مدارس

هاب 4 پورت - قیمت 55،000 تومان

هاب مدارس

هاب 4 پورت - قیمت 47،000 تومان

هاب مدارس

هاب 4 پورت - قیمت 39،000 تومان

هاب مدارس

هاب 4 پورت - قیمت 35،000 تومان

سی دی و دی وی دی خام

سی دی مدارس

سی دی - قیمت 115،000 تومان

سی دی مدارس

سی دی - قیمت 112،000 تومان

سی دی مدارس

سی دی- قیمت 118،000 تومان

دی وی دی مدارس

دی وی دی - قیمت 105،000 تومان

بامدرسه