کیف کمکهای اولیه مدارس

کیف کمکهای اولیه مدارس یکی دیگر از ملزومات مهم و مورد نیاز در هر مدرسه با هر مقطع تحصیلی می باشد
کیف کمکهای اولیه مدارس - بامدرسه

کیف کمکهای اولیه مجموعه ای از کاربردی ترین وسایل در رسیدگی به امداد اولیه در حوادث در مدارس جهت دانش آموزان دبیران و پرسنل می باشد .

 

این کیف کمک های اولیه کاربردی را به تمام مدارس توصیه می کنیم.

کیف کمکهای اولیه مدارس - بامدرسه

کیف کمکهای اولیه با محتویات مختلف جهت کاربردهای گوناگون می باشد

که در اینجا بر اساس محتویات داخل آن به چهار دسته تقسیم می کنیم

کیف کمکهای اولیه مدارس با محتویات مقدماتی

کیف کمکهای اوایه مدارس با محتویات متوسط

کیف کمکهای اولیه با محتویات پیشرفته

کیف کمکهای اولیه با محتویات حرفه ای

 

کیف کمکهای اولیه مدارس با محتویات مقدماتی

محتویات این کیف عبارت است از :

ماسک ، چسب زخم ، دستکش ، گاز استریل ، بتادین ، باند کشی ، پد الکلی ، پنبه ، سنجاق قفلی ، گاز وازلینه ، چسب ضد حساسیت ، باند دور بافت

کیف کمکهای اولیه مدارس با محتویات متوسط

محتویات این کیف عبارت است از :

دستگاه تست قند خون ، ماسک ، چسب زخم ، دستکش ، گاز استریل ، بتادین ، باند کشی ، پد الکلی ، پنبه ، گاز وازلینه ، چسب ضد حساسیت ، باند دور بافت ، اسپری الکل 70 درصد ،

کیف کمکهای اولیه مدارس با محتویات پیشرفته

دستگاه تب سنج دیجیتال ،دستگاه پالس اکسیمتر ( جهت میزان اکسیژن خون ) ، اسپری اکسیژن ، ماسک ، چسب زخم ، دستکش ، گاز استریل ، بتادین ، باند کشی ، پد الکلی ، پنبه ، گاز وازلینه ، چسب ضد حساسیت ، باند دور بافت ، اسپری الکل 70 درصد ،

کیف کمکهای اولیه مدارس با محتویات حرفه ای

فشار سنج دیجیتال بازویی ، دستگاه تست قند خون ، دستگاه تب سنج دیجیتال ،دستگاه پالس اکسیمتر ( جهت میزان اکسیژن خون ) ، اسپری اکسیژن ، ماسک ، چسب زخم ، دستکش ، گاز استریل ، بتادین ، باند کشی ، پد الکلی ، پنبه ، گاز وازلینه ، چسب ضد حساسیت ، باند دور بافت ، اسپری الکل 70 درصد ،

ار آنجایی که اقلام بیشتر در کیف کمکهای اولیه امکانات بیشتری در بررسی و نگهداری از مصدوم تا رسیدن فوریتهای پزشکی به ما می دهد لذا با توجه به نیاز خود کیف کمکهای اولیه در مدارس را خریداری نمایید .

این محصول که دقیقاً متناسب با نیاز مدارس ، سازمان ها و ادارات طراحی و تولید شده است نیاز کامل مدارس را در این زمینه برطرف می سازد .

تمامی سوالات قبل از خرید را می توانید با تماس با 4584 457 0912 را بررسی کرده و سپس اقدام به خرید نمایید .

آموزش و تمامی راهکارهای اجرایی پس از خرید در محل شما انجام خواهد شد .

بامدرسه