محلول استریل دست مدارس

محلول استریل دست مدارس در اندازه های مختلف جهت دستگاه استریل دست پدالی و دیواری
محلول استریل دست مدارس

محلول استریل دست مدارس در اندازه های مختلف

 

این محلول استریل دست را به تمام مدارس توصیه می کنیم.

محلول استریل دست مدارس - بامدرسه

محلول استریل دست مدارس با کیفیتی عالی و تایید شده وزارت بهداشت و درمان و با ترکیب الکل 70 درصدبا اندازه های نیم لیتری ، یک لیتری ، دو لیتری ، پنج لیتری و ده لیتری جهت استقاده در دستگاه استریل دست پدالی مدارس و دستگاه استریل دست دیواری مدارس می باشد

محلول استریل دست مدارس - بامدرسه

ار آنجایی که استریل دست افراد در دوران کرونا به مراتب توسط وزارت بهداشت کشور و سازمان جهانی بهداشت توصیه می شود.

این محصول که دقیقاً متناسب با نیاز مدارس ، سازمان ها و ادارات طراحی و تولید شده است نیاز کامل مدارس را در این زمینه برطرف می سازد .

محلول استریل دست مدارس از قیمت مناسب و هم از عملکرد خوبی برخوردار است.

تمامی سوالات قبل از خرید را می توانید با تماس با 4584 457 0912 را بررسی کرده و سپس اقدام به خرید نمایید .

آموزش و تمامی راهکارهای اجرایی پس از خرید در محل شما انجام خواهد شد .

بامدرسه